شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

کارشناسانی که لایحه حمایت از کودکان را تهیه می کنند سواد کافی ندارندد

شعار سال: به نظر می رسد وقتی معضلاتی در اجتماع هر روز پررنگ تر می شوند تلاش برای رفع آنها نیز باید در اولویت قرار گیرد . سالی که گذشت پر بود از اخبار تلخ کودک آزاری و مشکلاتی که برای وضعیت کار و زندگی و امنیت زنان جامعه وجود داشت اما خبری از به […]

تبلیغات