شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

فعالیت ۲۵۰۰ دهیار زن در سطح کشورد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای آبادانی روستاها، حدود ۲۵۰۰ دهیار زن در سطح کشور فعالیت دارند.

تبلیغات