پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

رونق ملی، تحکیم خانواده و توسعه پایدار سرلوحه امور بانوان است / استان مرکزی به عنوان دبیرخانه دایمی نکوداشت زنان مفاخر ایران انتخاب شدد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: استان مرکزی با توجه به بکارنامه درخشان در حوزه اندیشمندان شهیر به عنوان دبیرخانه دایمی نکوداشت زنان مفاخر ایران انتخاب شده است.

المپیاد های ورزش روستایی نقش مهمی در نخبه یابی ورزش بانوان داردد

مدیر کل ورزش وجوانان استان مرکزی از برگزاری المپیاد های ورزش روستایی در سطح استان مرکزی خبرداد.

اتاق فکر بانوان ترکیبی از اقشار مختلف باشدد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: اتاق فکر بانوان و خانواده با هدف شناسایی اولویت ها و مشکلات زنان این خطه در بخش های مختلف تشکیل شود.

شمار زنان تحصیل کرده بیکار بیش از ۲ برابر مردان استد

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده گفت: شمار زنان تحصیل کرده و دانشگاهی کشور بیش از ۲ برابر مردان است و دولت می کوشد در سایه اقدامات هدفمند با فرصت سازی شغلی این فاصله را کم کند. شعارسال: معصومه ابتکار روز شنبه در جریان سفر یک روزه به استان مرکزی در جمع اصحاب […]

خشونت علیه زنان زخم پنهان اجتماع/ دردی که مادر آسیب‌های جامعه استد

خشونت علیه زنان به عنوان یک زخم اجتماعی، در پس ترس و تمایل بانوان به حفظ بنیان خانواده، گاه مدت ها خود را آشکار نمی کند اما در نهایت منشأ ایجاد انواع آسیب های اجتماعی است. شعارسال: خشونت علیه زنان به عنوان یک زخم اجتماعی، در پس ترس و تمایل بانوان به حفظ بنیان خانواده، […]

تبلیغات