شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

اجرای طرح ازدواج به هنگام در قزویند

صدیقه ربیعی از اجرای طرح تبیین ازدواج به هنگام در کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری یکی از سازمان های مردم نهاد استان قزوین خبرداد.

تبلیغات