یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تشکیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده در شهرستان های استان تهراند

محسنی بندپی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان تهران با اشاره به نقاط ضعف و قوت آیین نامه اجرایی جدید کارگروه گفت: نادیده گرفتن فرمانداران در آیین نامه جدید کارگروه اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک ضعف جدی است و بر این اساس تشکیل کارگروه متناظر استانی در شهرستان ها ضروری است.

بانوان کارآفرین پرچمداران جریان اشتغال جدیدد

صابر پرنیان گفت: بانوان کارآفرین پرچمداران جریان اشتغال جدید هستند این دسته از فعالان اقتصادی برای اشتغال و کارآفرینی ایده‌های تازه دارند.

نسبت طلاق به ازدواج در استان‌های کشور +نمودارد

در استان‌های تهران،‌ البرز و گیلان به ازای هر سه ازدواج، یک طلاق و در استان سیستان و بلوچستان به ازای هر چهارده ازدواج، یک طلاق به وقوع می‌پیوندد. شعارسال: در استان‌های تهران،‌ البرز و گیلان به ازای هر سه ازدواج، یک طلاق و در استان سیستان و بلوچستان به ازای هر چهارده ازدواج، یک […]

تبلیغات