سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

استان اصفهان سمن‌های فعالی در امور زنان داردد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: استان اصفهان سمن‌هایی بسیار فعال در حوزه امور زنان دارد و همچنین از…

تبلیغات