شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

آبرومند به خانه بخت فرستادن خواهر، ۲ برادر را به زندان انداختد

برنا نوشت: دو برادر تبریزی که به منظور تامین هزینه جهیزیه خواهرشان، اقدام به پشت‌نویسی چک جهت خرید اجناس کرده بودند در پی عدم توان پرداخت بدهی، راهی زندان شدند.

آبرومند به خانه بخت فرستادن خواهر، دو برادر را به زندان انداختد

برنا نوشت: دو برادر تبریزی که به منظور تامین هزینه جهیزیه خواهرشان، اقدام به پشت‌نویسی چک جهت خرید اجناس کرده بودند در پی عدم توان پرداخت بدهی، راهی زندان شدند.

تبلیغات