پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

توجه به سازمان‌های مردم نهاد، برنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری استد

معاون امور برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری گفت: توجه به سازمان‌های مردم نهاد و افزایش آن‌ها، یکی از سیاست‌های اصلی معاونت امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری است.

تبلیغات