سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

استاندار زنجان:از ظرفیت بانوان و جوانان در پست های مدیریتی استفاده شودد

استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت بهره گیری مناسب از توان نیروی انسانی موجود در بدنه اجرایی کشور، گفت: می توان با آموزش…

تبلیغات