دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

استاندار تهران: فارغ از نگاه‌های سیاسی از افراد شایسته استفاده کنیمد

استاندار تهران گفت: در سازمان بهزیستی در تصدی دادن به زنان نسبت به دستگاه‌های دیگر پیشرفت کرده‌ایم.

تبلیغات