سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان البرز نهایی شدد

کرج – معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان البرز نهایی شده است.

تبلیغات