شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

پارک‌های بانوان در خوزستان احداث و تجهیز شوندد

اهواز- مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان خواستار احداث، توسعه و تجهیز پارک‌های بانوان در استان شد.

غرفه منطقه آزاد اروند در نمایشگاه دستاوردهای بانوان خوزستان افتتاح شدد

با حضور فرانک موسوی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری و مریم منصوری دستیار مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، نمایشگاه دستاوردهای بانوان خوزستان افتتاح شد.

تبلیغات