دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

به زنان هم برای حضور در مجامع بین‌المللی فرصت دهیدد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: از بخشهای دولتی و حاکمیتی تقاصا دارم به زنان هم فرصتی برای حضور در مجامع بین المللی بدهند.

تبلیغات