شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

آیا رشد کودکان با استانداردهای جهانی مطابقت دارد؟د

محققان کشورمان در پژوهشی علمی، وضعیت و منحنی رشد کودکان زیر دو سال را با استفاده از داده‌های ارائه‌شده آن‌ها در مراکز بهداشتی درمانی برای تعیین میزان تطابق با استانداردهای جهانی رشد مورد بررسی قرار دادند. شعارسال: سازمان جهانی بهداشت، دو مجموعه از استاندارد‌های رشد کودکان را به‌عنوان ابزار‌های بین‌المللی برای ارزیابی رشد کودکان ارائه […]

تبلیغات