سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

بازی‌های دیجیتالی برای کودکان زیر ۳ سال ممنوع/ کودک خود را به هوا پرتاب نکنیدد

روانشناس کودکان با اشاره به بازی‌های مناسب برای کودکان گفت: در اختیار گذاشتن وسایل بازی دیجیتالی برای کودکان زیر ۳ سال به خاطر آسیب به سیستم عصبی ممنوع است. شعارسال: سعید رحیمی پردنجانی در ارتباط با اینکه چه بازی‌هایی برای کودکان مضر بوده و والدین چگونه می‌توانند بازی کودکان خود را مدیریت کنند، اظهار داشت: […]

حفظ ارزش‌های فرهنگی با اسباب بازی‌های بومید

شعارسال: ساختن اسباب بازی بومی در شرایط امروز با گسترش فضای مجازی و رسانه‌های گوناگون به چه میزان ممکن یا ضروری است؟ با دکتر بهنام زنگی «نایب رئیس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و دبیر کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی» در این خصوص به گفت‌و‌گو نشستیم. چرا باید به اسباب بازی به عنوان […]

تبلیغات