شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

حفظ ارزش‌های فرهنگی با اسباب بازی‌های بومید

شعارسال: ساختن اسباب بازی بومی در شرایط امروز با گسترش فضای مجازی و رسانه‌های گوناگون به چه میزان ممکن یا ضروری است؟ با دکتر بهنام زنگی «نایب رئیس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و دبیر کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی» در این خصوص به گفت‌و‌گو نشستیم. چرا باید به اسباب بازی به عنوان […]

تبلیغات