پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

مسئولان کم سن و سال‌ها را ترغیب به ازدواج نکنندد

مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد معتقد است: بنا بر استاندارد جهانی افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌آیند لذا در ایران نمی‌توان با اتکا به مسائل دینی افراد زیر ۱۸ سال را کودک تلقی نکرد.

تبلیغات