دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

طعنه‌ای به نمایندگان درخصوص ازدواج زودهنگام کودکاند

دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، همزمان با رد طرح افزایش سن ازدواج کودکان در مجلس گفت: این طرح در شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان در دستور کار قرار گرفته و این معاونت بنا دارد که این مسئله را بار دیگر به شکل یک لایحه مطرح کند.

تبلیغات