یک مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیت های قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز انجام شود، گفت: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که می تواند اصلاح شود.

" />
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

در «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» اشکالاتی وجود داردد

یک مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیت های قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز انجام شود، گفت: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که می تواند اصلاح شود.

تبلیغات