رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری جوانان و نداشتن شغل مهمترین دلیل افزایش سن ازدواج است بنابراین درآمد کافی برای ازدواج می‌تواند اثرگذار باشد. " />
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

بیکاری جوانان مهمترین دلیل افزایش سن ازدواج استد

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاری جوانان و نداشتن شغل مهمترین دلیل افزایش سن ازدواج است بنابراین درآمد کافی برای ازدواج می‌تواند اثرگذار باشد.

تبلیغات