عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: دلایل رد طرح افزایش سن ازدواج در مجلس عدم ضرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه و مغایرت طرح با شرع بوده است.

" />
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

دلیل رد «طرح افزایش سن ازدواج در مجلس» مغایرت با شرع بودد

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: دلایل رد طرح افزایش سن ازدواج در مجلس عدم ضرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه و مغایرت طرح با شرع بوده است.

تبلیغات