معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: باید با طرح برنامه های گفتمان محور، بطوری که قبح موضوع شکسته نشود به آگاهی رسانی خانواده ها و جوانان نسبت به آسیب های فراوان ازدواج سفید عمل کنیم.

" />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

از ظرفیت جوانان عضو سمن ها استفاده شود/لزوم اطلاع رسانی به جوانان نسبت به آسیب های ازدواج سفیدد

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: باید با طرح برنامه های گفتمان محور، بطوری که قبح موضوع شکسته نشود به آگاهی رسانی خانواده ها و جوانان نسبت به آسیب های فراوان ازدواج سفید عمل کنیم.

تبلیغات