به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی بخشی از سخنان و توصیه های وی که در مراسم عقد زوجی جوان مطرح و بر لزوم چشم پوشی زوجین از خطاهای یکدیگر تاکید شده است را بازگو کرده ایم.

" />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

چشم خطاپوش داشته باشیمد

به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی بخشی از سخنان و توصیه های وی که در مراسم عقد زوجی جوان مطرح و بر لزوم چشم پوشی زوجین از خطاهای یکدیگر تاکید شده است را بازگو کرده ایم.

تبلیغات