یک جامعه‌شناس مهمترین عامل نبود نشاط اجتماعی را بیکاری دانست و گفت: مشکلات اقتصادی، نشاط را از مردم گرفته و رسانه ملی در این زمینه خوب عمل نکرده است. " />
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

مشکلات اقتصادی نشاط را از مردم گرفته است/ صداوسیما بهتر عمل کندد

یک جامعه‌شناس مهمترین عامل نبود نشاط اجتماعی را بیکاری دانست و گفت: مشکلات اقتصادی، نشاط را از مردم گرفته و رسانه ملی در این زمینه خوب عمل نکرده است.

تبلیغات