پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

کاهش نرخ مهاجرت به اروپاد

آمارها نشان می‌دهد تعداد مهاجران به سمت اروپا غیر از اسپانیا به پایین‌ترین رقم در پنج سال گذشته رسیده‌ است.

تبلیغات