پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

الگوی اردوی جهادی موتور پیشران در اداره امور کشورد

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: دستیابی به آرمان های متعالی انقلاب اسلامی، نیازمند تربیت انسان های مؤمن، بصیر، کارآمد برای جریان‌سازی اجتماعی است.

لزوم رسیدگی به مشکلات بهداشتی و درمانی زنان مناطق حاشیه پایتختد

مدیر قرارگاه جهادی امام رضا در منطقه ۱۹ گفت‌: رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور در مناطق حاشیه نشین شهر، بر لزوم رسیدگی بر مشکلات درمانی و بهداشتی زنان مناطق محروم تاکید کرد.

تبلیغات