یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

لزوم رسیدگی به مشکلات بهداشتی و درمانی زنان مناطق حاشیه پایتختد

مدیر قرارگاه جهادی امام رضا در منطقه ۱۹ گفت‌: رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور در مناطق حاشیه نشین شهر، بر لزوم رسیدگی بر مشکلات درمانی و بهداشتی زنان مناطق محروم تاکید کرد.

تبلیغات