سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

هزارتوی مشکلات پس از طلاقد

بسیاری از زنان و مردانی که به جدایی تصمیم می گیرند، طلاق را تنها راه نجات از مشکلات زندگی خود می پندارند غافل از اینکه انواع آسیب ها در انتظار آنان بوده و به نوعی طلاق مشکلاتی سخت را در مسیر آنها قرار می دهد. شعارسال: ثبت مهر طلاق در شناسنامه آنگونه که برخی می […]

آزار جنسی در اروپاد

در قوانین قضایی اکثریت کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. شعارسال: آزار جنسی محدوده وسیعی از مزاحمت های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می گیرد. در قوانین قضایی اکثریت کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. سایت شعارسال، با اندکی […]

تبلیغات