پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

نقش مهم فضای مجازی در کنشگری جامعهد

شعارسال: امید محدث، مدیر کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان در همایش ملی کنشگری اجتماعی ویژه سازمان های مردم نهاد جوانان گفت: ارتباط مستقیمی بین فضای مجازی و جوانان وجود دارد که بسیار مهم است، در زلزله کرمانشاه شاهد این ارتباط عمیق بودیم که سازمان های مردم نهاد چگونه در در کنشگری حضور داشتند. وی […]

تبلیغات