جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

نقش زنان در دفاع مقدس، دست برتر نهضت انقلاب اسلامید

حضور زن در عرصه‌های مختلف به‌ویژه دفاع مقدس یک نقشه مهندسی‌شده برای ساختار هویتی، خانوادگی و اجتماعی زن در ساختار حکومت اسلامی و دست برتر این نهضت و جبهه انقلاب در برابر تلقی و نگاه به زن در نظام جهانی است.

تعیین مهریه زیاد، فرهنگی ناستوده در میان خانواده‌هاد

رئیس شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده: خیلی از مهریه‌هایی که تعیین می‌شود، بر اساس توان مرد نیست و بیشتر مهریه‌ها براساس چشم و هم‌چشمی بین اقوام و دوستان تعیین می‌شود.

اورژانس اجتماعی؛ ایجاد امنیت برای خانواده و ناامنی برای بزهکاراند

اولین جلسه دوره مهارت افزایی مدیران اورژانس اجتماعی کشور با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در محل این معاونت برگزار شد.

تبلیغات