پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

ناهنجاری‌های قامتی درمیان بانوان در حال افزایش استد

رییس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: میزان ناهنجاری‌های قامتی به خصوص در میان بانوان درحال افزایش است.

ورزش همگانی و قهرمانی را برای بانوان کشور نهادینه خواهیم کردد

نخستین مسابقات پیرامید در رشته جام نشاط با نائب تهران به پایان رسید.

تبلیغات