گرمسار – مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه این استان کمترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این استان با ۷۰۳هزار نفر جمعیت، فقط ۱۵ هزار بیکار دارد.

" />
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

استان سمنان ۱۵ هزار بیکار دارد/ نرخ بیکاری ۶.۶ درصدد

گرمسار – مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه این استان کمترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این استان با ۷۰۳هزار نفر جمعیت، فقط ۱۵ هزار بیکار دارد.

تبلیغات