شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

نپذیرفتن شخصیت فردی، عامل تنش های رفتاری در افرادد

یک آسیب شناس گفت: بسیاری از تنش‌ها، بحرانها و مسائل شخصی و نیز کینه‌ ورزی‌های بین فردی به دلیل عدم پذیرش خود و فراموشی خویشتن است.

تبلیغات