سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

کودکان تراجنسیتی؛ هویت گمشده و درد طرد از جامعهد

شعارسال: «در مرکز بازیافت زباله با کودک چهارده ساله‌ای مواجه شدم که دارای اختلال تی‌اس بود و خانواده‌اش او را با تصور اینکه پسر است، برای کار بازیافت از شهرستانی دور به تهران فرستاده بودند. این کودک در آن مرکز بازیافت شرایط غیر قابل باوری داشت و دائم مورد آزار قرار می‌گرفت و مجبور به […]

تبلیغات