سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

افزایش شکاف جنسیتی هشداری برای همه دولت‌هاد

بیش از یک دهه است که تلاش می‌شود اختلاف جنسیتی بین زنان و مردان در جهان کم شود، حتی اگر درصد آن بسیار کوچک بوده باشد. شعار سال: بیش از یک دهه است که تلاش می‌شود اختلاف جنسیتی بین زنان و مردان در جهان کم شود، حتی اگر درصد آن بسیار کوچک بوده باشد. این در […]

تبلیغات