پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

واکنش شهرزاد به قانون جدید مجلس درباره ازدواج!د

در حاشیه طرح احتمالی مجلس برای ازدواج دختران بدون اجازه پدر، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در روزنامه قانون منتشرکرد. شعارسال:در حاشیه طرح احتمالی مجلس برای ازدواج دختران بدون اجازه پدر، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در روزنامه قانون منتشرکرد. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبر آنلاین، تاریخ انتشار ۲۵اردبیهشت ۹۷، […]

تبلیغات