شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

خشونت علیه زنان؛ چهاردهمین آسیب اجتماعی کشورد

شعار سال: شیرین‌احمدنیا، عضو هیأت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در پنل «خشونت فرهنگی و ساختاری» با بیان اینکه در خشونت ساختاری فرد بنا به قرار گرفتن در جایگاهی خود را مجاز به اعمال خشونت می‌بیند، گفت: خشونت فرهنگی نوعی از انواع خشونت و تداوم هنجارهای مولد خشونت است. مثلا در یک فرهنگ به سادگی شوهر خوب […]

تبلیغات