شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تاثیر سوء کنترل شدید والدین بر رفتار و احساسات کودکاند

کارشناسان هشدار داده‌اند رفتار هلی‌کوپتریِ والدین بر رفتار و احساسات کودکان تاثیر منفی دارد. شعار سال: رفتار هلی کوپتری به این معنی است که والدین روی تمامی کارهای فرزندان کنترل و نظارت افراطی دارند. این رفتار والدین بر رشد احساسی و رفتاری کودکان تاثیر منفی برجا می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کودکانی که والدینی با رفتار […]

تبلیغات