شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

اسلام می خواهد فرزند دست مادرش را ببوسد!د

رهبر معظم انقلاب: اسلام می خواهد فرزند دست مادرش را ببوسد! شعارسال: رهبر معظم انقلاب: اسلام می خواهد فرزند دست مادرش را ببوسد! سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مخبر نیوز، تاریخ انتشار ۱۸ اسفند ۹۶، کد مطلب: ۵۳۱۵۳۳، www.mokhbernews.ir [ad_2] Source link

تبلیغات