پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

برگزاری همزمان نمایشگاه های «زنان و تولید ملی» و «عطر سیب» از ۵ تا ۱۱ شهریور/نمایشگاه های امسال خانواده محور استد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: پانزدهمین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» و هفدهمین نمایشگاه «عطر سیب» به صورت همزمان از تاریخ ۵ تا ۱۱ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.

تشکیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده در شهرستان های استان تهراند

محسنی بندپی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان تهران با اشاره به نقاط ضعف و قوت آیین نامه اجرایی جدید کارگروه گفت: نادیده گرفتن فرمانداران در آیین نامه جدید کارگروه اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک ضعف جدی است و بر این اساس تشکیل کارگروه متناظر استانی در شهرستان ها ضروری است.

تبلیغات