معاون رئیس جمهور در دیدار با سفیر آلمان، با تاکید بر اینکه ایران به دنبال صلح، امنیت و ثبات است، خواستار رفتاری منطقی از سوی اتحادیه اروپا شد.

" />
جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

خواستار رفتاری منطقی از سوی اتحادیه اروپا هستیمد

معاون رئیس جمهور در دیدار با سفیر آلمان، با تاکید بر اینکه ایران به دنبال صلح، امنیت و ثبات است، خواستار رفتاری منطقی از سوی اتحادیه اروپا شد.

حمایت از پروژه های حامی زنان سرپرست خانوار و کار آفریند

معاون رئیس جمهور درامور زنان در دیدار با سفیر هلند از راه اندازی کمپینی برای زنان کارآفرین و حمایت از پروژه‌های حامی زنان سرپرست خانوار از جمله راه اندازی پنل‌های خورشیدی سخن گفت.

حمایت از پروژه های حامی زنان سرپرست خانوار و کار آفریند

معاون رئیس جمهور درامور زنان در دیدار با سفیر هلند از راه اندازی کمپینی برای زنان کارآفرین و حمایت از پروژه‌های حامی زنان سرپرست خانوار از جمله راه اندازی پنل‌های خورشیدی سخن گفت.

زنان سیاستمدار جهاند

در این گزارش با برخی از زنان سیاستمدار جهان آشنا می‌شوید. شعارسال: در این گزارش با برخی از زنان سیاستمدار جهان آشنا می‌شوید. پارک گون هه، رئیس جمهور سابق کره جنوبی جولیا گیلارد، نخست وزیر سابق استرالیا دیلما روسف، رئیس جمهور سابق برزیل با کریستینا الیزابت فرناندز د کیرشنر رئیس جمهور سابق آرژانتین ارنا سولبرگ، […]

تبلیغات