شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تکنولوژی ماده مخدر نیستد

شعارسال: در مورد عصر دیجیتال چگونه فکر می‌کنید؟ دورانی که دردست‌گرفتن و استفاده از ابزارهایی نظیر کامپیوتر شخصی، تلفن و صفحه‌های دیجیتالی هوشمند به عادت روزانه اغلب افراد تبدیل شده است. این شرایط پدیدآورنده یا جایگزین بسیاری از فعالیت‌های آموزشی، سرگرمی و اجتماعی شده که تا سال‌های نه‌چندان دور گذشته تعریف‌نشده، محدود یا غیرممکن بوده‌اند. […]

تبلیغات