معاون رئیس جمهور گفت: ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هنوز به طور کامل رد نشده و همچنان در حال بررسی مجدد است.  " />
پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مجدداً بررسی می‌شودد

معاون رئیس جمهور گفت: ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هنوز به طور کامل رد نشده و همچنان در حال بررسی مجدد است. 

تبلیغات