دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

آمار دقیقی از خودکشی دختران نداریم؛ نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیمد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده یکی از ضعف‌های برنام‌ ریزی و سیاست‌گذاری برای کاهش خودکشی در دختران جوان را نبود آمار دقیق و اطلاعات دقیق از مناطق دچار این آسیب می‌داند. شعار سال : دو دختر نوجوان اصفهانی همین چند ماه پیش بود که دوربین‌ سلفی موبایل‌شان را روشن کردند، به همه لبخند […]

تبلیغات