مدیرعامل برند حجاب گستر گفت: تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب گوشت قربانی در دست دولتی‌ها شده‌اند. " />
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب گوشت قربانی در دست دولتی‌هاد

مدیرعامل برند حجاب گستر گفت: تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب گوشت قربانی در دست دولتی‌ها شده‌اند.

تبلیغات