شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تأثیر نشاط اجتماعی در کاهش مسائل امنیتی/تأمین معیشت را جدی بگیریمد

یک جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: بهبود شرایط معیشتی و تأمین اقتصاد خانواده عاملی مهم در ایجاد نشاط اجتماعی در یک جامعه است.

تبلیغات