رئیس سازمان بسیج مستضعفین از راه‌اندازی ۱۰ مرکز بازپروری معتادان در ۱۰ استان کشور توسط بسیج تا پایان سال خبر داد. " />
پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

راه‌اندازی ۱۰ مرکز بازپروری معتادان در ۱۰ استان کشور توسط بسیجد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از راه‌اندازی ۱۰ مرکز بازپروری معتادان در ۱۰ استان کشور توسط بسیج تا پایان سال خبر داد.

تبلیغات