رئیس سازمان بسیج مستضعفین از راه‌اندازی ۱۰ مرکز بازپروری معتادان در ۱۰ استان کشور توسط بسیج تا پایان سال خبر داد. " />
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

راه‌اندازی ۱۰ مرکز بازپروری معتادان در ۱۰ استان کشور توسط بسیجد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از راه‌اندازی ۱۰ مرکز بازپروری معتادان در ۱۰ استان کشور توسط بسیج تا پایان سال خبر داد.

تبلیغات