شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

چشم و گوش نوجوانان را باز کنید/ پرداختن به مسائل جنسی در کشور ما تابو شده استد

فرید براتی‌سده معتقد است ایرانیان گمان می‌کنند هر چه نوجوانانشان در رابطه با موضوعات جنسی چشم و گوش بسه باشند بهتر خواهد بود، در حالی که آن‌ها از مسیرها فضای مجازی طوری آموزش می‌بینند که ممکن است با فرهنگ و شرایط اجتماعی سازگار نباشد. شعارسال: فرید براتی‌سده معتقد است ایرانیان گمان می‌کنند هر چه نوجوانانشان […]

تبلیغات