سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

اولین کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستاند

شعارسال: انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان را برگزار می نماید. این رویداد، مهم ترین و تخصصی ترین گردهم آیی سالانه علمی و پژوهشی در حوزه آموزش و سلامت کودک در ایران […]

تبلیغات