دفتر امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب، برخی دستاوردهای خود را در طول این چهل سال را بررسی کرد.

" />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

دستاوردهای دفتر امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلابد

دفتر امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب، برخی دستاوردهای خود را در طول این چهل سال را بررسی کرد.

تبلیغات