معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش گفت: فشارهای حوزه آموزشی مهم‌ترین موانع نشاط در بین دانش‌آموزان است و بر همین اساس برنامه‌های خوبی در این حوزه داریم. " />
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

کاظمی: برنامه‌های متنوعی برای ایجاد نشاط در بین دانش‌آموزان داریمد

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش‌وپرورش گفت: فشارهای حوزه آموزشی مهم‌ترین موانع نشاط در بین دانش‌آموزان است و بر همین اساس برنامه‌های خوبی در این حوزه داریم.

تبلیغات